Dětské aktivity
Fitness

Shop, cykloservis

SPORTOVKY

Kroužek určený holčičkám i klukům, kteří se chtějí naučit základům pohybových dovedností, míčových her, učí pohybové všestrannosti, správnému držení těla, rozvíjí koordinační schopnosti při využití různých pomůcek.

Vhodné pro děti od 6. let (bez rodičů).

ČT 16:00-16:45 hod.     Cena: 900,- Kč/pololetí/1x týdně
ČT 17:00-17:55 hod.     Cena: 1150,- Kč/pololetí/1x týdněDŮLEŽITÉ INFORMACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Zařazení mezi zájemce na dětské aktivity/kurzy pro dospělé provádíme na základě došlé přihlášky (i kurzu redukcí a formování postačí přihlášení emailem).
 • Rezervace (zařazení mezi účastníky) je platná až po uhrazení zálohy. 
 • Kurzovné uhraďte na bankovní účet 112302329/0800 nebo hotově na recepci. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu a název kroužku/kurzu.
 • V případě, že požadujete vystavit fakturu, uveďte tuto skutečnost na přihlášce, nebo nás o tom informujte e-mailem.
 • Do ceny jsou započítány tyto náklady:
  část provozních prostředků (energie, služby – úklid, telefony, internet),
  část pomůcek a materiálů na činnost, poplatky (bankovní, poštovní), mzdové náklady externích lektorů, část pronájmu místností.
 • Bezplatné storno přihlášky je možné jedině na základě písemného oznámení, nejpozději do 7 dnů před zahájením aktivity.
 • V případě, že klient zruší svoji účast po zaplacení kurzu, jsme nuceni uplatnit tzv. storno poplatek.
 • Při oznámení o ukončení docházky do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém kurz začal (tzn. pokud kurz začne v září, do konce října), je třeba uhradit storno poplatek. Skládá se ze dvou částí: manipulačního poplatku ve výši 250,- Kč a platby za odchozené hodiny. Částka poplatku se řídí termínem písemného oznámení o ukončení docházky. Při nahlášení ukončení docházky po konci druhého měsíce daného pololetí se zaplacená částka nevrací.
 • Děti nejsou úrazově pojištěny.
 • FitPULS s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit konání aktivity při nedostatečném počtu přihlášených účastníků.
 • Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. tímto souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů a s jejich zařazením do databáze Fitnesscentra fitPULS s.r.o. na dobu neurčitou; souhlasím s využíváním svých elektronických a jiných kontaktů pro zasílání informací o aktuálních akcích; tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ani využívány k jiným účelům. 
Registrace zde