Dětské aktivity
Fitness

Shop, cykloservis

KARATE

Rajawali Sakti oddíl tradičního karate byl založen v roce 1991. Nabízí pravidelné tréninky karate pro děti i dospělé v několika tělocvičnách v Praze a nyní otevírá nový oddíl v Březiněvsi pro děti od 6 let. 

Hlavním trenérem je ing.Rachmy Soebajo, 7 Dan, trenér I.třídy karate. Při cvičení je kladen důraz na vytvoření širšího pohybového základu, získávání odolnosti, důvěry ve vlastní schopnosti a sebevědomí. 

Tradiční karate nepředstavuje pouze fyzický trénink, ale prostřednictvím soustavného technického výcviku se v celé šíři začínají rozvíjet lidské schopnosti.


16.00 – 17.00 hodin

Info: www.rsakti.com