Dětské aktivity
Fitness

Shop, cykloservis

JUDO club kidsport

Judo podporuje všeobecný rozvoj , učí vzájemnému respektu a sebeovládání, trpělivosti, bojovnosti. Judo bylo organizací UNESCO doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti. Více informací naleznete přímo na stránkách klubu: www.judoprodeti.cz

REGISTRACE MÍSTA ZDE !!!

replicas de relojes,replicas omega


JUDO BABY začátečníci - kroužek pro děti 3-6 let
PO 14.30-15.15
ST 14.30-15.15


JUDO BABY pokročilí - kroužek pro děti 3-6 let
PO 15.15-16.00
ST 15.15-16.00

Děti se učí základní judistické techniky formou her. Judistickou průpravou nejmenších jsou především základní gymnastická cvičení. Náplní kroužku je též všeobecná příprava a osvojení si základních pohybových dovedností. Děti se naučí spolupracovat s kamarády a naslouchat jednoduchým pokynům trenéra.JUDO ZAČÁTEČNÍCI - oddíl pro děti od 6.let
PO 16.00-17.00
ST 16.00-17.00

Děti se učí základní judistické techniky formou her. Náplní tréninku je všeobecná příprava a osvojení si základních pohybových dovedností. Děti se učí spolupracovat s kamarády, vzájemnému respektu a sebeovládání. Děti se učí úctě k soupeři. Děti se během roku seznámí s historií juda, základními povely v japonštině a se sportovní etiketou, která k judu neodmyslitelně patří.JUDO POKROČILÍ - oddíl 
PO 17.00-18.00
ST 17.00-18.00

Děti se učí základní judistické techniky a prohlubují již získané dovednosti, které se naučili ve skupině začátečníků nebo v kroužku. Náplní tréninku je prohlubování technických dovedností a všeobecný sportovní rozvoj dítěte. Děti se též začínají věnovat kondiční přípravě přiměřené jejich věku. Judisté se učí techniky nutné zvládat ke složení zkoušek na vyšší pás. Děti se mohou během roku zúčastňovat řady turnajů různé výkonnostní kvality.