Dětské aktivity

AEROBIC / ZUMBA

Základy aerobiku a zumby, sestavy,  správné držení těla, rozvoj koordinačních schopností.

Vhodné pro děti od 6. let.

PO 16:00-16:55        

ST 17:00-17:55        


Cena: 1150 Kč/pololetí/1 hodina týdně

         2300 Kč/pololetí/2 hodiny týdně

ZUMBA závodní tým

PO 17:00-18:30        

ST 16:30-18:00 

Cena:  4200 Kč/pololetí


DŮLEŽITÉ INFORMACE, PLATEBNÍ PODMÍNKY:

 • Zařazení mezi zájemce na dětské aktivity/kurzy pro dospělé provádíme na základě došlé přihlášky (i kurzu redukcí a formování postačí přihlášení emailem).
 • Rezervace (zařazení mezi účastníky) je platná až po uhrazení zálohy. 
 • Kurzovné uhraďte na bankovní účet 112302329/0800 nebo hotově na recepci. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno účastníka kurzu a název kroužku/kurzu.
 • V případě, že požadujete vystavit fakturu, uveďte tuto skutečnost na přihlášce, nebo nás o tom informujte e-mailem.
 • Do ceny jsou započítány tyto náklady:
  část provozních prostředků (energie, služby – úklid, telefony, internet),
  část pomůcek a materiálů na činnost, poplatky (bankovní, poštovní), mzdové náklady externích lektorů, část pronájmu místností.
 • Bezplatné storno přihlášky je možné jedině na základě písemného oznámení, nejpozději do 7 dnů před zahájením aktivity.
 • V případě, že klient zruší svoji účast po zaplacení kurzu, jsme nuceni uplatnit tzv. storno poplatek.
 • Při oznámení o ukončení docházky do konce měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém kurz začal (tzn. pokud kurz začne v září, do konce října), je třeba uhradit storno poplatek. Skládá se ze dvou částí: manipulačního poplatku ve výši 250,- Kč a platby za odchozené hodiny. Částka poplatku se řídí termínem písemného oznámení o ukončení docházky. Při nahlášení ukončení docházky po konci druhého měsíce daného pololetí se zaplacená částka nevrací.
 • Děti nejsou úrazově pojištěny.
 • FitPULS s.r.o. si vyhrazuje právo zrušit konání aktivity při nedostatečném počtu přihlášených účastníků.
 • Ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb. tímto souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů a s jejich zařazením do databáze Fitnesscentra fitPULS s.r.o. na dobu neurčitou; souhlasím s využíváním svých elektronických a jiných kontaktů pro zasílání informací o aktuálních akcích; tyto údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ani využívány k jiným účelům. 

registrace ZDE